آمونیم مولیبدات

آمونیم مولیبدات فرمهای مختلقی دارد. از جمله اورتو مولیبدات -هپتا مولیبدات-فسفومولیبدات و

تترامولیبدات

تترامولیبدات برای آنالیز کلرید در محلول استفاده می شود.

خواص شیمیائی :

فرمول شیمیائی      :      ۶ Mo7O24(NH4)

جرم مولی               :         ۱۱۶۳٫۹g/mol

جرم مولی تتراهیدرات :          ۱۲۳۵٫۸۶g/mol

ظاهر                     :      جامد سفید رنگ

دانسیته                 :۲٫۴۹۸g/cm3

نقطه ذوب               :در ۹۰ درجه سانتی گراد مولکول  آب از دست می دهد

نقطه ذوب               :در ۱۹۰درجه سانتی گراد تجزیه می شود.

حللالیت در آب       :         ۶۵٫۳g/100ml

برای تتراهیدرات

آمونیم مولیبدات

کاربردها در پوشش های آماده سازی سطحی

موارد استفاده آمونیم مولیبدات :

در تولید مواد صنعتی و مواد شیمیائی آزمایشگاهی  استفاده می شود . سایر موارد کاربرد تولید فلزات و سخت کردن فلزات می باشد .در عملیات آماده سازی فلزات و پوشش های صنعتی هم استفاده می شود.

این ماده به عنوان منبع فراوانی مولیبدن است و در آنزیم هایی شبیه اکسیداز  زانتان ‚ اکسیداز  سولفیت و اکسیداز  آلدئید یافت می شود. در الکتروپلینگ و کودشیمیائی جهت غلات استفاده می شود. در کاتالیزور سولفور زدائی استفاده می شود. این ماده می تواند به به عنوان کاتالیزور به جای سدیم مولیبدات استفاده شود.

جهت مشاهده سایر موارد کاربرد به سایت های معتبر در این زمینه مراجعه نمائید .

روش ساخت آمونیم مولیبدات :

آمونیم هپنا مولیبدات به آسانی با تجزیه تری اکسید مولیبدن در اضافه محلول آمونیاک و تبخیر محلول در دمای اتاف به دست می آید .در حالی که محلول تبخیر می شود آمونیاک تبخیر می شودو بلور های شش وجهی آمونیم هپتا مولیبدات برجای می ماند.

نکات ایمنی :

مولیبدات ها سمیت کمی دارند و تعداد گزارشات کمی در این زمینه منتشر شده است . به هرحال کارگران مربوطه قبل از حمل و نقل و هرگونه دسترسی از تجهیزات ایمنی مناسب از قبیل عینک ‚ ماسک ‚ لباس مناسب و دستکش مناسب بایستی استفاده نمایند .

بسته بندی  :

این ماده در کیسه های دو لایه ۲۵ کیلوئی و شیرینگ شده روی پالت های ۱تنی  عرضه می شود. جهت  مشاوره  راجع به مشخصات فنی  با کارشناسان فنی  برنا شیمی کیمیا تماس حاصل بفرمائید.