تقریبا همگی انواع پلاستیک ها می توانند بازیافت  شوند . وسعت کار بازیافت, بستگی به عامل های لوجستیگی,اقتصادی و فنی دارد . این مواد منابع ارزش مند و محدودی دارند  و بنابراین بهتر است پس ازاستفاده ی اولیه به یک محصول جدید بازیافت شود

در انگلیس مقامات اداره ی   زباله ها  و پسماند محلی  پلاستیک ها  را داخل پلیمر  های  مختلف طبقه بندی  کردند . مقدار پلاستیک های جمع اوری شده در طول ۲۵ سال اخیر  افزایش پیدا کرده است.

بعد از جمع آوری اولیه ی  پلاستیک ها  و فرستادن انها به اداره بازیافت و سو رت کردن انها به پلیمر های مختلف ,  نا  خالصی های انها   شبیه کاغذ  جدا می شود  و پلاستیک ها به قرص های پلیمری ذوب می شوند این قرص ها فروخته می شوند تا محصولات جدیدی  ازانها تولید شود .

مقدار پلا ستیک های بازیافت شده  در نقاط مختلف  جهان

ریت بازیاقت  در کشورهای دنیا بین ۲۶ تا ۵۲ درصد است . تنوع وسعت و متفاوت بودن رنج بستگی به نحوه جمع آوری ‚ نوع عمل باریافت و رفتار مصرف کننده دارد.تقریبا ۴۲ درصد بازیافتی ها برای بسته بندی استفاده می شوند. در ژاپن درصد بازیافت حدود ۲۵ درصد ‚ در استرالیا ۱۴ درصد در کره جنوبی ۲۰ درصد ‚ در هند ۶۰ درصد ‚ در مکزیک ۲۴ درصد ‚ در آرژانتین ۱۱درصد و در امریکا فقط‚ ۹درصد است .

چند مرتبه  پلاستیک ها می توانند بازیافت شوند؟

این سوال ساده ایی نیست که بتوانیم به آن جواب دهیم. و بستگی به انواع پلاستیک ها دارد. و بستگی به این دارد که پلاستیک چگونه بازیافت شود و برای چه منظوری بازیافت شود. پلیمرها وقتی بازیافت می شوند یک مقدار کمی شکسته می شوند. این افت گرید جزئی می تواند به آسانی با مخلوط کردن با مقدار کمی پلاستیک نو ‚جبران شود.

آیا می توان فیلم های پلاستیکی را بازیافت کرد؟

بازیافت فیلم های پلاستیکی صنعتی و کشاورزی به خوبی انجام شده است.محصولات ساخته شده از فیلم های بازیافتی شامل کیسه زباله غشاهای ضد نفوذو توری و اسباب باغی هستند . سایر کاربردهای آن می تواند برای تهیه غذا به عنوان ظروف پلاستیکی باشد.

مراحل بازیافت :

جمع آوری پلاستیک های کهنه

سورت کردن و جداسازی پلاستیک های مختلف

جدا کردن ناخالصی ها

شستشو با مواد و روشهای خالص

ذوب پلاستیک و تهیه پلاستیک های جدید با فرم متنوع

فروش و عرضه به مصرف کننده