پسیوکردن  در شیمی فیزیک و مهندسی به پوشش شیمیائی     گفته می شود.این پوشش  وقتی  بر روی  ماده ایی انجام می شود باعث می شوند که کمتر باعث خوردگی و یا تحت تاثیر قرار گرفتن از محیط اطراف شوند. این عمل  به صورت یک محافظ پوششی و به صورت میکرو پوشش عمل می کند.و به صورت واکنش شیمیائی با فلز پایه انجام می گیرند. یا بوسیله اکسیداسیون همزمان در هوا انجام می گیرند. پسیو شدن با سیلیکون در طی ساخت ابزارهای میکرو الکترونیکی انجام می شود.

محافظت فلزات :

وقتی فلزات در معرض هواقرارمی گیرند اکسید می شوند. و یا در حقیقت یک لایه سخت و یا یک لایه بی اثربرروی بسیاری از آنها تشکیل می شود.این لایه  معمولا به اکسید یا نیترید (لایه اکسید محافظ) معروف است.

آلومینیوم :

در مورد آلومینیوم بک لایه اکسید در هنگام در معرض قرارگیری با اتمسفر و بواسطه اکسیداسیون برروی آنها تشکیل می شود.  این لایه یک سد قیزیکی در مقابل خوردگی و یا اکسیداسیون بیشتر ایجاد می کند.البته در مورد تعدادی از آلیاژهای آلومینیوم ‚ این لایه اکسید آلومنیوم به خوبی تشکیل نمی گردد.بنابراین به خوبی در برابر خوردگی  محافظت نمی شوند. رو شهای زیادی برای تشکیل لایه اکسید بر روی آلیاژهای خاص وجود دارد.

دو روش عمده برای پسیوکردن  آلیاژ آلومینیوم (نه الکتروپلیتینگ و نه رنگ کاری و ته پوشش های مخزنی دیگر) وجود دارد . یکی از این روشها  به پوشش های کروماته تبدیلی و دیگری به آنودایزیتگ معروف است.

نکات ایمنی :

محلولهای پسیو کننده بر حسب پایه ایی که دارند و یا اجزایی که از آنها تشکیل شده اند متفاوت هستند . در هنگام استفاده از آتها نکات ایمنی یایستی در نظر گرفته شود. همچنین از دستکش ‚عیتک و ماسک و لباس محافظ بایستی استفاده شود.

بسته بتدی و فروش :

این مواد به صورت مایع و در صورت نیاز جامد و در بسته بندی های ۲۵ کیلوئی به بازار عرضه می شوند. در صورت نباز به خرید و مشاوره با کارشتاسان برنا شیمی کیمیا تماس حاصل فرمائید.