آماده سازی سطح :

 

پوشش ها در سطح مناسب و تمیز ‚چسبندگی‚ مقاومت و عمر مفید بهتری دارند . لذا نخستین و اساسی ترین مرحله در اجرای عملیات پوشش دادن بویژه در مورد مواد سینتیک ‚ آمادگی سطحی می باشد . بطورکلی آماده سازی سطح از چند طریق امکان پذیر است.

 

روشهای مکانیکی آماده سازی سطح:

روشهای مکانیکی تمیز کردن سطح عبارت است از به کار گرفتن سایش سطح بوسیله سنگ زدن  و وزش هوا.

این اعمال باعث اچ شدن سطح یا  دندانه دارشدن آن برای بهتر شدن چسبند گی فیلم پوششی به آستر می شود.

 

تمیز کردن سطح از چربی ها و آلودگی ها که با  محلولهای شیمیایی انجام می گیرد از طریق زیر انجام پذیر است :

اسپری کردن‚ غوطه ور کردن‚ تمیز کردن الکتریکی ‚شستن بوسیله  دست .

 

روش اسپری برای آماده سازی سطح:

در روش اسپری کردن بخشهایی که قرار است تمیز شوند در تونل معلق نگه داشته می شوند. در حالی که محلول تمیز به

بالای تانک نگهدارنده  پمپ می شود , از بالا توسط نازلها بر تمام سطوحی که قرار است تمیز شود تحت فشار اسپری می شود .

محدوده قشاراسپری ۴۰-۴psi است . در روش  غوطه وری ‚بخشهایی که قرار است تمیز شوند در ظرفی از جنس فولاد نرم استنلس استیل و حاوی محلول تمیز کننده غوطه ور می شوند .

روش الکتریکی:

تمیزکردن الکتریکی حالت مخصوصی از تمیز کردن است که در آن جریان مستقیم از میان محلول میگذرد .بخشهایی که قرار است تمیز شوند در محلول آویزان همچون کاتد عمل می کنند .

 

تمیز کردن با دست :

روش تمیزکردن با دست روش دیگری است که در آن برای تمیزکردن رسو ب ها ‚ مواد خارجی و زنگ آهن از برسهای سیمی و تیغه های مخصوص که اغلب به کمک دست انجام میگیرد‚ استفاده می شود . از مزایای روش این است که تمیز کردن با عمل فیزیکی همراه می شود . برداشته شدن آلودگیها از سطوح بوسیله تکه ایی پارچه یا اسفنج و یا با هرتمیز کننده ای از این قبیل باعث محلول کردن آلودگیها می شود . اطلاعات بیشتر

بررسی هزینه در  روشهای آماده سازی سطح:

پرهزینه ترین نوع تمیزکننده ها ‚ تمیزکننده الکتریکی برحسب غلظت های بالا حمامی است . در اینجا هزینه الکتریسیته برای تمیزکردن به کاربرده می شود.

کم هزینه ترین نوع تمیزکننده ها تمیز کننده نوع اسپری و یاغوطه وری است که هر کدام بسته به شرایط  می توانند اختیار شوند.

 

فروش و بسته بندی:

در صورت نیاز به خرید مواد آماده سازی سطح با کارشناسان  فروش شرکت برنا شیمی کیمیا تماس بگیرید.